vrijdag 9 oktober 2015

Jeugdbrandweer Baarn in 2007In 1963 schreef de commandant brandweer de heer C.E. van Beek in zijn jaarverslag dat in 1962 aanvang was gemaakt met de opleiding van een aantal jongens van de Koningin Wilhelminaschool en de Oorsprong om deel te kunnen nemen aan de jeugdbrandweer-wedstrijden die landelijk werden gehouden.

In 1973 kwam het eerste jaarverslag van de jeugdbrandweer uit. De heer W.I. Wiersema, commandant brandweer, schreef hierin dat de jeugdbrandweer in deze gemeente ook voor de toekomst onmisbaar zou zijn.

Oefeningen en wedstrijden

Wekelijks op vrijdagavond oefent de jeugdbrandweer samen met een zestal vrijwilligers uit het volwassenenkorps. Op deze avond worden er branden geënsceneerd die volgens een bepaald stramien bestreden moeten worden. Dit betreft de ‘technische’ kant van de jeugdbrandweer, het leren van de basisbeginselen van het brandweerman of -vrouw zijn.

Demonstratie 8 juni 1974.

In het kader van Honderd Jaar Spoor in Baarn en het 12,5-jarig bestaan van de jeugdbrandweer van Baarn heeft de jeugdbrandweerleiding besloten om een demonstratie te geven tijdens de viering. Deze demonstratie werd gehouden op het buurtstation van de Nederlandse Spoorwegen aan de Luitenant-Generaal Van Heutszlaan.Een verslag van de demonstratie

Op het demonstratieterrein stond een groot houten huis met een klein schuurtje. Daarbij was een waterreservoir met een inhoud van honderd kubieke meter water geplaatst.

Om 14.00 uur schrok heel Baarn op van de brandsirene die driemaal ging. Op dat moment werd het schuurtje op het Jeugdbrandweer demonstratieterrein aangestoken en de jeugdbrandweer begon enthousiast te blussen op de manier zoals dat vroeger ging, namelijk met de oude handspuit. De historische figuren die de handspuit bedienden waren een bakker, een slager, een notaris, een boer, een kok, een vrouw (de bevelvoerster) en twee burgers. Dit liep zoals verwacht natuurlijk totaal uit de hand. Daarom vroegen de ‘wanhopigen’ om modern materiaal, in eerste instantie een hogedrukspuit. Toen die ter plaatse was, pakten ze het brandende schuurtje tactisch aan maar konden toch niet voorkomen dat er een overslag plaatsvond naar het woonhuis.


Na het blussen stelden de jeugdige brandweerlieden zich naast elkaar op, waardoor het aanwezige publiek het opschift op hun kleding kon lezen: ‘12,5 jaar jeugdbrandweer Baarn’
Na afloop overhandigde locoburgemeester Dumont ieder jeugdbrandweerlid en de drie instructeurs een vaantje van Honderd Jaar Spoor. Hiermee eindigde de demonstratie waarvan ongeveer vierhonderd toeschouwers getuige waren.

Zilveren jubileum jeugdbrandweer met nationale finale 1987

Het Baarnse jeugdbrandweerkorps herdacht in 1987 zijn 25-jarig jubileum. Dat ging gepaard met een aantal festiviteiten. Van eind mei tot begin juni stonden op het programma een receptie met aansluitend reünie, een jeugdpromotiedag, het organiseren van de nationale finale jeugdbrandweerwedstrijden en een afsluitende feestavond. Het klapstuk was ongetwijfeld de nationale finale, die werd afgewerkt op het terrein van Publieke Werken en het aangrenzende terreintje aan de Prof. Krabbelaan. Na afloop begon de reünie, waarvoor zo’n zestig oudleden; oudinstructeurs en het huidige korps waren uitgenodigd.


Wedstrijden in Mierlo
Jeugdbrandweer eerste in 1987 bij de wedstrijden in Mierlo

De jeugdbrandweer van Baarn nam zaterdag 15 april 1987 met twee jeugdploegen deel aan de selectiewedstrijden in Mierlo. In de klasse aspiranten niveau 2 eindigde ploeg 1 als

winnaar. Ploeg 2 finishte keurig als vierde in het veld van in totaal zestien deelnemers.

Bij terugkomst in de kazerne te Baarn huldigde de ondercommandant J. Piek de jongeren in het bijzijn van ouders en korpsleden. De opdracht in Mierlo bestond uit een brand in een garage, waar een opslag van Van Gent & Loos gesitueerd was. Baarn 1 (op de foto) bestond uit bevelvoerder Erik Splint; aanvalsploeg: Eric Bakker en Arnold van Aarsen; waterploeg: Raimond Bos en Remco Dorland; pompbediener Robert Morel.Jeugdbrandweervoertuig
Jeugdbrandweervoertuig 2007
In augustus 1992 kreeg de jeugdbrandweer van Baarn zijn eerste eigen brandweervoertuig, van de bedrijfsbrandweer van PolyGram. Het was een Mercedes uit 1974, die in 1987 nog was opgeknapt. Voor de jeugdbrandweer was het presentje een welkome verrassing, want het voertuig dat ze hadden was aan vervanging toe. De wagen mocht tijdelijk in de uitgebreide stallingruimte staan die voor een regionaal voertuig was bestemd.

Nieuwe jeugdbrandweerhelm

Tijdens de viering van het 35-jarig bestaan in 1997 van de jeugdbrandweer kregen alle jeugdleden niet alleen een kledingkastje maar ook een moderne nieuwe helm. Anno 2007 bestaat de jeugdbrandweer uit veertien jongens en meiden in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Deze jongeren uit de gemeente Baarn vormen twee wedstrijdploegen die jaarlijks uitkomen in lagedrukwedstrijden. Inmiddels is deze competitie uitgegroeid tot een deelnemersveld van 125 jeugdbrandweerploegen uit heel Nederland.Belangrijke rol

De instructeurs hebben zichzelf ook opgelegd dat ze naast het brandweerwerk de jongens en meiden een bepaalde ‘way of life’ meegeven, waarbij kameraadschap, discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen een belangrijke rol spelen. Dit trachten ze te bereiken bij de oefenavonden en wedstrijden, maar ook door andere activiteiten te organiseren. Zo is in 2006 voor het eerst Sinterklaas bij de jeugdleden op bezoek geweest en die wist zelfs bij de oudste jeugdleden nog een spannend gevoel in de maagstreek te creëren. Naast de reguliere wedstrijden, die altijd weer een happening zijn, is jeugdbrandweer Baarn inmiddels ook aan het regionaliseren geslagen. Binnen de regio Utrecht is een competitie opgestart waaraan Baarn deelneemt. En al is dit nog in het beginstadium, Jeugdbrandweer Baarn merkt nu al dat het ‘kijken bij de buren’ zo zijn voordelen heeft.Met 45 jaar geschiedenis is Jeugdbrandweer Baarn een van de oudste korpsen van Nederland en met vele successen een geduchte tegenstander binnen Jeugdbrandweer Nederland. Er mist echter nog één trofee in de prijzenkast, en dat is die van landskampioen, maar ook in 2007 heeft de jeugdbrandweer alweer stappen gezet om dat wellicht dit jaar te worden.


Het boek over de Brandweer van Baarn "Waarom Redden" is te koop voor een klein prijsje (€ 8,00). Kijk in onze webwinkel

Geplaatst door L.J.A.Bakker oud korpslid van Brandweer Baarn
http://www.grijsvuur.nl


Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

woensdag 7 oktober 2015

Herinneringen van Hans (4): Mijn geboortehuis aan de Zandvoortweg (mijn eerste herinneringen)

door Hans Smeekes


Ik ben geboren op een zaterdag, maar een groot deel van mijn leven heb ik gedacht dat het op een zondag was. Tot mijn moeder mij vertelde dat het toch echt een zaterdag was. Maar dat maakt niet uit, voor mijn gevoel ben ik toch een zondagskind.Ik kwam ter wereld op 22 februari 1947,  ‘s middags om vier uur, aan de Zandvoortweg 171.Ik ben de oudste zoon van Joop Smeekes en Riek Vermeij. Na mij kwamen mijn broers Henk, Gerard en Cees. De laatste is geboren in de Lepelaarstraat.

Hansje Smeekes
De huwelijksaankondiging van mijn ouders
Het zal toen best wel heel koud geweest zijn. Want het was een strenge winter (gevolgd door een tropische zomer!). Dat er toen op 8 februari een Elfstedentocht heeft plaatsgevonden, is wel het bewijs.Het was een moeilijke bevalling volgens mijn moeder. Mijn vader was er niet bij, waarom weet ik niet, ik denk dat hij naar zijn werk was (hij werkte toen als rijwielhersteller bij de gebroeders Karhof in de Nieuwstraat), maar wel was er mijn Opa Vermeij, de vader van mijn moeder. Ik had er al eerder moeten zijn, maar ik liet nog even op me wachten en toen ging alles ineens heel snel. De vroedvrouw kon zou gauw niet bereikt worden en toen ben ik ter wereld gebracht met de hulp van mijn opa en een buurvrouw, mevrouw Vonk, als ik me niet vergis. Ze woonde net om de hoek in de Esdoornlaan en, als ik het goed heb onthouden, is er vandaar gebeld geworden naar de vroedvrouw.

De schoentjes van de koningin
Op paleis Soestdijk was het toen ook feest. Vier dagen eerder was er een nieuw prinsesje geboren: Marijke (de latere Christina).Bij mijn ouders is toen een pakketje bezorgd met een allerschattigst paar bruine schoentjes erin. Een cadeautje van de koninklijke familie. Ik heb ze nog steeds. En hangen te pronken aan de muur. Of ik die schoentjes ooit aan heb gehad, dat waag ik te betwijfelen. Als ik zo slim was geweest eerder te voorschijn te komen, bij voorkeur op de 18e zelf, zou het cadeau veel groter zijn geweest, heb ik later begrepen. Dus toen was ik al niet handig op dat vlak. Maar door die verlating val ik astrologisch onder de vissen. En dat is een teken dat veel beter past dan de waterman, waaronder ik gevallen zou zijn als ik op de 18e zou zijn geboren. Ik voel me wel thuis bij de vissen: Ik voel me snel overal heel prettig (als een vis in het water) en als het niet linksom kan gaan, dan maar rechtsom.

De 22e was ook de dag na Nieuwe Maan toen. De 21e was ook de dag van het Tibetaans Nieuwjaar heb ik vele jaren later begrepen, toen ik geïnteresseerd was geraakt in het Tibetaans boeddhisme. De eerste drie dagen van een nieuw jaar in Tibet zijn heel bijzonder (die van 1947 worden beschreven in het bekende boek van Heinrich Harrer ‘Seven Years in Tibet’). Ik moet geboren zijn met een behoorlijke bos donker haar. Er zat zelfs al een krul in. Net een zigeunerkindje en gek genoeg heb ik jaren gedacht dat ik misschien wel van de zigeuners was. Dat ik omgewisseld was of zo. Er kwam soms een donker getinte ‘scharensliep’ voorbij. Als ik die zag dan had ik dat soort gedachten. Mede gevoed doordat mijn drie broertjes juist heel licht getint haar hadden. Bovendien groeiden die ook allemaal snel boven mij uit. Ik was dus ook nog heel klein. Nou waren mijn beide ouders ook niet groot en bovendien ook nog allebei donker. Dus het is eerder raar dat mijn broers een afwijkend uiterlijk hadden. Maar zo dacht ik dus niet.

Bij navraag later blijkt dat ik geboren ben in het kamertje boven de ronde poort. Ik heb nog wel een beetje beeld bij die piepkleine kamers op de bovenverdieping. Ik herinner mij de diverse kleurtjes. Blauw en roze. Mijn ouders waren 9 maanden eerder getrouwd. En hadden het huis overgenomen van de moeder van mijn vader. Opa Smeekes was een dag na de bevrijding overleden (dus toen was er blijdschap en treurnis tegelijkertijd). Oma had behoefte aan gezelschap en trouwde een jaar later met Opa Slof en trok uiteraard bij hem in, dat was in het dorpje Ter Aar in Zuid Holland. Ik heb dus Oma alleen gekend als Oma Slof. Mijn oom Bertus (de jongste broer van mijn vader) woonde toen nog bij mijn Oma in en is met haar meegegaan naar Ter Aar.

De trouwfoto van mijn ouders
Het moet echt sappelen geweest zijn voor mijn ouders in het begin. Ze hadden letterlijk helemaal niets (de bruidsjurk was gehuurd) en Oma had ook alles mee genomen, tot aan de gordijnen toe. Mijn moeder klaagde daar nog wel eens over. Kenmerkend voor het huis vind ik nog steeds de ronde poort met daarboven het puntdak. Vaak stond ik op de kleine stenen verhoging voor het huis, net naast een putje dat was afgedekt met een ijzeren rooster. Als een wachter stond ik daar en als ik naar beneden keek zag ik in het putje ernaast de bruine padden krioelen... En recht voor mij aan de andere kant van de weg achter de haag de boerderijen van Schimmel en v.d. Wardt. Met daar weer achter de weilanden. En dan stond ik daar te dromen in mijn door mijn moeder zelfgemaakte bruine fluwelen jasje. De vader van mijn moeder was kleermaker van beroep, in Hilversum. En die genen heeft mijn moeder meegekregen. Ze maakte zoveel mogelijk alle kleertjes voor mij en mijn broertjes. En dat kon ze erg goed. Dus liepen we er altijd pico bello bij. En ik heb waarschijnlijk van mijn opa meegekregen dat ik heel gemakkelijk in de kleermakerszit kan zitten. Dat is later goed van pas gekomen als ik in de lotushouding plaatsnam, bij het mediteren.

Broer Henk en ik bij Sinterklaas
Ook Opa maakte af en toe iets voor ons. Het bewijs ervan is te zien op een foto van mijn broer Henk en ik op bezoek bij Sinterklaas. Ik heb er een prachtige winterjas aan compleet met petje van dezelfde sjieke stof. De foto is gemaakt in een zaak in de Laanstraat. Het tuintje aan de voorzijde was minimaal en omzoomd met een ijzeren hekwerk. Net als alle andere tuintjes in de straat.

In de voorkamer kwamen we eigenlijk nooit. Dat was de ‘sjieke’ kamer. Gescheiden van de leefkamer door schuifdeuren met glas. In die voorkamer bewaarde mijn vader in een kastje zijn motorblaadjes met foto’s in zwart wit. Ik mocht er graag in bladeren. Er stond een cartoon achterin, die mijn meeste aandacht trok. Ik herinner me de naam van Geoff Duke, één van de bekendste coureurs van die tijd. En merknamen als Norton, Gilera, BMW en MV Agusta. Toen waren er nog geen Suzuki’s en Honda’s en zo. Later ben ik met mijn vader enkele keren naar de TT in Assen geweest.

In de zandbak achter het huis Zandvoortweg 171
Van de achterkamer herinner ik mij de divan. Met gobelin bekleed. Ik moest er eens op liggen toen ik van de trap was gevallen. Mijn moeder legde toen het koude staal van een mes op mijn voorhoofd. Dat zou de remedie zijn tegen een bult. Die trap maakte een bocht ergens in het midden. Ik denk dat ik onderaan arriverend tegen de wc deur ben gevallen. Daar heb ik later dromen van over gehouden. De keuken was een aanbouw aan de achterzijde. Via de keuken ging je de tuin in. Maar theoretisch was dat ook mogelijk via de glazen tuindeuren in de achterkamer. Maar ik kan me niet herinneren dat die ooit open hebben gestaan. Om de tuin van de straat af te bereiken moest je eerst de poort door (in die donkere poort was ook de voordeur). Die tuin was vrij groot. En had een voorstuk en een achterstuk. Vlakbij de tuindeuren had mijn vader een zandbak gemaakt. Daar konden mijn broertje Henk en ik onbezorgd in spelen met onze emmertjes en schepjes.

In de tuin voor de keuken
Ik was toen al een beetje artistiek bezig. In die zin dat ik de muren ‘schilderde’ met een vettig kwastje gedoopt in een net zo vettig blikje gevuld met water. Ik denk dat er ooit olie in gezeten had. Ik schilderde de muren van de keuken, waar hortensia’s tegenaan groeiden. De hortensia is tezamen met dahlia’s de lievelingsbloem van mijn moeder altijd geweest. En de margrietjes niet te vergeten. Die voorkeur deel ik met haar.MIn het achterste ‘wilde’ stuk maakten we tentjes van doeken en dekens onder de struiken. Soms liepen we ook op klompen. Ik herinner me dat we eens naar de klompenwinkel gingen. Het moet in de buurt van de Zandvoortweg geweest zijn. Ik heb alleen nog een beetje beeld van het interieur: Overal waar je keek, zag je klompen, overwegend in de kleur geel. Ik denk dat we er klompjes gingen kopen voor mijn broertje Henk. Er is een foto van achter in de tuin waarop te zien is dat hij klompjes draagt (je ziet slechts de onderkant, maar ben er zeker van dat het klompjes zijn).

Met Gerardje en Henk helemaal achter in de tuin, Zandvoortweg 171
Met broertje Henk
De achterkamer was in feite een heel donkere kamer en die kamer werd nog donkerder in mijn beleving toen de dramatische berichten van de watersnoodramp van 1953 via de radio de huiskamer binnendrongen. Die dramatische sonore stem, ik weet het nog goed. Mijn moeder was in alle staten omdat mijn vader zich toen in Ter Aar bevond. Op bezoek bij zijn moeder. Zoals altijd was hij daar op de fiets naar toegegaan. Zeeland stond al grotendeels onder water, maar ook in Zuid Holland dreigden de dijken door te breken. En die omgeving van Ter Aar is toch al een en al weiland en water. De communicatiemiddelen waren toen minimaal, dus was het toen gewoon afwachten tot mijn vader er weer was. Als klein jongetje, ik was dus toen zes jaar, zat ik op de divan met mijn moeder mee te luisteren. Gelukkig is dat toen goed afgelopen. Uiteraard waren we allemaal blij toen onze Pa weer voor ons stond.
Met mijn ouders en broer Henk

Moeder met één van ons achter in de tuin
In dat jaar ging ik al naar de kleuterschool. Bij de zusters in de Kerkstraat. Mijn moeder heeft me één keer gebracht en nadien moest ik het maar zelf doen. Gelukkig had ik een vriendje, Hans Tijhuis, die woonde enkele huizen terug aan de Zandvoortweg. Met hem heb ik heel wat toertjes gemaakt op en neer naar school. De Zandvoortweg was toen nog een landelijk weggetje, ik herinner me zelfs helemaal geen auto’s. We passeerden dan de kolenboer, de stapels zwarte kolen lagen in grote bergen langs de weg en ‘onze’ melkboer Natter. We maakten ook heel vaak een omweg. Er was ergens onderweg een donker mysterieus huisje, waarvan we overtuigd waren dat het bewoond werd door een heks. We waren er tegelijkertijd bang van, maar ook nieuwsgierig haar eens te zien. Met angst en beven liepen we er dan langs. Het mysterie is nooit opgelost, want we hebben haar nooit mogen aanschouwen. En het huisje, ik heb er later nog eens naar gezocht, ik weet niet welk daarvoor in aanmerking komt. Het moet ergens hebben gestaan aan de Berkenweg in de buurt van de  Dijkweg. Wel herinner ik me nog een beetje de kwekerij Kuijer. Misschien heeft het wel nooit bestaan.

Vader, broer Henk en ik bij het keukenraam in de tuin aan de Zandvoortweg
Zo jong als ik was, kreeg ik al opdracht om boodschapjes te gaan doen bij kruidenier Prins in de Nachtegaallaan. Eerst was er vooraan in de straat links schoenmaker Mans. Een heel klein zaakje, met de doordringende geur van leer. Verderop moest ik langs een hond, die was erg groot in mijn beleving en blafte hard als ik eraan kwam. Ik was er echt bang van en ging er in een grote boog om heen. Ik was altijd blij als het me weer was gelukt. Die angst kwam mede door mijn moeder, die zelf ooit door een herdershond heel lelijk gebeten was. Het litteken was nog te zien op haar arm.

Er was een oude Prins en een jonge Prins, de zoon. Mijn ouders zijn die heel trouw gebleven, want zelfs toen we al in de Lepelaarstraat woonden, werd er door de jonge Prins elke week de bestelling afgeleverd. Die bestelling werd opgeschreven in een boekje, dat mijn moeder dan elke week meegaf. Dat heeft waarschijnlijk geduurd tot de zelfbedieningswinkels opkwamen. Simon de Wit was één van de eersten. Ik moest er heen voor de koopjes, die mijn moeder in de krant had gelezen.

Melkboer Natter

Ook de melkboer Natter zijn we nog heel lang trouw gebleven. Wim Natter heette hij geloof ik. Die kwam dan langs op zijn bakfiets gevuld met de bussen melk. Hij voetbalde in het eerste van voetbalvereniging Baarn, als ik me niet vergis. Niet alleen was het jaar 1953 memorabel vanwege de overstroming maar het was volgens mij ook het jaar van de verhuizing naar de Lepelaarstraat. Volgens mijn broer Henk, die zich dingen van toen ook nog goed weet te herinneren, is dat gegaan met paard en wagen, gehuurd van de groenteboer (Voorthuizen of was het v.d. Vuurst?).

Het laatste toepasselijke beeld van een mooie mysterieuze tijd van een speciaal buurtje daar aan de Zandvoortweg.

Hans Smeekes

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

zaterdag 3 oktober 2015

Geweldige opkomst 10 jaar Stichting Groenegraf.nl

Vandaag vierden we ons 10 jarig jubileum in Eethuys Café De Generaal. Naar schatting werden we gefeliciteerd door zo'n 150 bezoekers. Binnenkort een uitgebreid verslag.

Iedereen bedankt voor de hartverwarmende felicitaties en voor de steun in de afgelopen 10 jaar, namens alle vrijwilligers!


Vandaag bestaan we 10 jaar!!

Vandaag vieren we ons 10-jarig jubileum in Eethuys Café De Generaal aan de Lt. Gen. van Heutszlaan 5 in Baarn.

U bent van 10.30 uur tot 12.00 uur van harte welkom voor een gezellig samenzijn met onze vrijwilligers. Komt u ook?


woensdag 30 september 2015

De Smit laat een puzzel na

Het 'Blue Band-kistje' met foto's, ontvangen van Jos Timmer.

door Eric van der Ent


Een paar dagen geleden werd ik gebeld door Jos Timmer uit Amersfoort. In 1978 kocht Jos een woning in Soest aan de Insingerlaan 2. Toen hij het huis betrok was het uiteraard leeg, maar in de schuur stond een klein houten kistje met reclame van Blue Band Margarine erop. Het kistje was gevuld met foto's. Oude foto's. Jos, nieuwsgierig geworden naar de herkomst van de foto's, zag dat de foto's voor een groot gedeelte gemaakt moesten zijn in Baarn. Een ander gedeelte van die foto's is gemaakt in voormalig Duitsland en wel een gedeelte van Duitsland dat tegenwoordig bij Tsjechië hoort. Opmerkingen achterop foto's en ansichtkaarten wijzen in de richting van de Baarnse familie De Smit en de Duitse familie Hofmann. John Kappers heeft alle foto's voor ons gescand en is alvast aan het onderzoeken geslagen. Hij heeft al flink wat informatie gevonden over de familie De Smit en waarschijnlijk ook al een link met de familie Hofmann, maar voordat ik hierover wil schrijven moeten we er eerst maar eens iets verder induiken en nog wat meer onderzoek doen.

Maar liefst 273 foto's heeft John gescand, stuk voor stuk pareltjes. Ze liggen klaar om onze zoektocht naar het verleden te begeleiden. Tijdens deze zoektocht zullen we uw hulp regelmatig inroepen. Ik zal in de toekomst regelmatig wat foto's uit deze verzameling op onze site plaatsen en u vragen om te helpen om meer informatie boven water te krijgen. Aan Jos Timmer, de donateur van de foto's, heb ik beloofd dat we ons best doen om nabestaanden van de afgebeelde families op te sporen en ervoor te zorgen dat zij hun familiefoto's weer in bezit krijgen. Hopelijk krijgen we dat voor elkaar.

Vandaag wil ik alvast een kleine tipje van de sluier oplichten en uw hulp inroepen bij een aantal foto's die betrekking heeft op de familie De Smit uit Baarn. Allereerst een korte introductie van deze familie.

Het verhaal begint in aan de grens met België, Zeeuws Vlaanderen in het kleine plaatsje Sluis, op nog geen 13 kilometer van de kustplaats Knokke in België. In Sluis trouwde wagenmaker Daniel de Smit met Maria Petronella (Marie) le Roij. Maar liefst negen kinderen werden geboren uit het gezin De Smit-Le Roij. Alle kinderen blijven in het Zeeuwse. De zoons krijgen beroepen als wagenmaker, schilder en kantoorbediende, maar hun vierde spruit en eerste zoon, Johannes David Daniël de Smit (1864-1924) grijpt zijn kans en gaat studeren. Hij wordt onderwijzer op een lagere school in Nieuwendam, bij Amsterdam. Op 25 mei 1892 trouwt hij in Monnickendam met Neeltje de Heer (1874-1965) uit Buiksloot. Kort daarvoor, in maart dat jaar wordt aan  De Smit eervol ontslag verleend en verhuist het echtpaar naar Baarn waar Johannes op 1 juni 1892 onderwijzer wordt aan de openbare school aan de Eemnesserweg. In 1909 werd deze school omgedoopt tot de Prinses Julianaschool.

Het eerste gebouw van de Openbare School (later Prinses Julianaschool) aan de Eemnesserweg.
In 1932 zou dit gebouw plaats maken voor een nieuw gebouw dat tegenwoordig in gebruik is als appartementengebouw. Overigens heette de school in de oorlogsjaren weer Openbare School nr. 1. De Duitsers waren niet gecharmeerd van de koninklijke naam. Op deze foto poseren leden van het Leger des Heils voor het gebouw.
Echt echtpaar De Smit vestigde zich aan Kampstraat 9 in Baarn. In Baarn werden ook twee kinderen geboren, namelijk Johan Cornelis Marie de Smit (*1897) en Daniel Marie de Smit (1898-1969). Vooral Daniel Marie zou een roemrijke toekomst tegemoet gaan, maar daarover wellicht een volgende keer.

Het graf van J.D.D. de Smit en echtgenote aan de begraafplaats Wijkamplaan.
Johannes David Daniel de Smit zou zijn leven lang onderwijzer aan de Julianaschool blijven. Daarnaast was hij correspondent van de Bond voor Staatspensionering, secretaris der commissie van advies van het Harmoniegezelschap Crescendo, bestuurslid der vereniging tot bestrijding van tuberculose, penningmeester van de volksbond tegen drankmisbruik, penningmeester van de bond voor lichamelijke opvoeding en secretaris der vereniging voor het schoolkind. Een actieve man die midden in de maatschappij stond. Hij sterft al op vrij jonge leeftijd op 5 april 1924 in Baarn en werd begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Wijkamplaan (toen nog Eikenboschweg). Op zijn verzoek werd aan het graf niet gesproken. Onder leiding van het toenmalige schoolhoofd J. Schinkel, brachten de leerlingen van de 4e klasse, de leerlingen waaraan De Smit les gaf, een treurzang ten gehore. Ds. Adriani las uit de bijbel Rom. 8 vers 21:39 waarna op de grafkist bloemen gestrooid werden. Echtgenote Neeltje de Heer zou haar echtgenoot nog meer dan 40 jaar overleven. Zij stief op 23 januari 1965 en werd in hetzelfde graf begraven.

Zo, dat was in het kort de geschiedenis van de familie De Smit. Nu weer terug naar ons kistje met raadselachtige foto's.

Een eerste aanwijzing in de richting van onderwijzer De Smit was een schriftje dat in het kistje lag. Op de omslag stond de tekst B.5.B. Nederlands schrijfwerk Joop de Smit, Acacialaan 9, Baarn.
Dat was natuurlijk een flinke pijl in de goede richting. Aan de hand van oude Baarnse adresboekeen was snel te zien dat het hier om het adres van Johan Cornelis Marie de Smit ging, zoon van onze onderwijzer. Deze J.C.M. de Smit woonde als kind natuurlijk bij zijn ouders in de Kampstraat. Waarschijnlijk was dit schriftje van zijn zoon Joop de Smit. Dan iemand bevestigen of hij een zoon Joop had? Hij had in ieder geval een zoon genaamd Paul, want Paul de Smit, Acacialaan 9 komt voor in de ledenlijst van School- en Werktuinen van 1948. J.C.M. de Smit woonde volgens de oude adresboeken in ieder geval tot eind jaren zestig aan de Acacialaan, Waarschijnlijk nog wel langer.

Een foto uit 1924 van het grafmonument van Johannes Daniel David de Smit,
onderwijzer aan de Julianaschool te Baarn.
We hebben nu in ieder geval vastgesteld om welke familie het hier gaat, maar een nog mooiere aanwijzing kregen we toen we deze foto vonden.
Dit is onmiskenbaar het grafmonument van onze onderwijzer J.D.D. de Smit op de begraafplaats aan de Wijkamplaan, dus de vader van De Smit aan de Acacialaan. Een recente foto van dit monument vindt u hierboven. De oude foto zal kort na de begrafenis van Johannes Daniel David de Smit gemaakt zijn in 1924. Echtgenote Neeltje de Heer leefde in ieder geval nog. Haar naam staat nog niet op het monument vermeld. Achterop de foto staat geschreven: "Het graf van ons dierbaar vadertje, die ons 5 april 1924 is ontnomen. 10 juli 1924 Baarn. Voor mijn lieve jongen te Baarn". Was deze foto een geschenk van moeder Neeltje de Heer aan één van haar zoons? Het lijkt er in ieder geval wel op.

De achterzijde van de foto van  het grafmonument.

Prachtig toch? Negentig jaar na het overlijden van vader De Smit is zo'n dierbare herinnering bewaard gebleven, ondanks dat het kistje foto's niet meer in bezit van de familie is.

Een jonge meester  Johannes David Daniël de Smit?
Als we nog wat verder kijken in het kistje dan valt deze foto op. Een prachtige portretfoto van een man met een knijpbrilletje en een kettinkje aan de bril. Achterop de foto staat "De Smit" geschreven.
Zou dit onze onderwijzer Johannes David Daniël de Smit kunnen zijn? Het is nog een jongeman. Misschien is het één van zijn kinderen? Het zou leuk zijn als we dat nog kunnen achterhalen!

Een klas van de Julianaschool? Staat meester De Smit op de foto? Of wellicht één van zijn kinderen?
Als we in ons kistje dan ook nog een klassenfoto vinden dan worden we nog nieuwsgieriger. Zou de onderwijzer op de foto Johannes David Daniël de Smit zijn? Of is één van zijn kinderen afgebeeld in de groep leerlingen? Misschien staan beide wel op de foto. Is dit wel de Julianaschool? Herkent iemand dit lokaal, misschien aan de hand van een andere oude klassenfoto? Ook hiervoor roepen we uw hulp in.

Dit is nog maar een voorproefje van wat we allemaal in het kistje vonden. Binnenkort volgen meer van dit soort snoeperijtjes uit het kistje.

Het uiteindelijke doel is om de foto's in het kistje bij de familie / nabestaanden te krijgen. Bent u familie, of kent u familie? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Met dank aan Jos Timmer, Amersfoort voor het kistje met foto's.


Eric van der EntVragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter