zaterdag 30 juli 2016

Wie, wat waar: Sigarenfabriek Hagen


Speurder, de speurhond van Groenegraf.nl
Vandaag is een nieuwe uitzending in de rubriek Wie, Wat, Waar? bij RTV Baarn gestart. De rubriek is een samenwerking met Stichting Groenegraf.nl. U kent inmiddels onze speurhond "Speurneus". Tijdens de uitzending van de rubriek Wie, Wat, Waar? graaft Speurneus telkens een foto van Groengraf.nl op. Wij hopen dan dat de kijkers van RTV Baarn en de volgers van Groenegraf.nl de vragen die we hebben over de foto kunnen beantwoorden.
Op de plek van onze bibliotheek aan de Hoofdstraat stond eerder het St. Nicolaasgebouw. Hierin was heel vroeger ons gemeentehuis en ons postkantoor gevestigd. Later vestigde zich daar een sigarenfabriek van de gebroeders H.G. en M.A. Hagen. De fabriek verruilde De Bilt voor Baarn. De doelstelling in Baarn was het vervaardigen van 60.000 sigaren per week van een bijzonder merk, beperkt tot een 8-tal merken in de prijsklasse van 25 tot 60 cent, waaronder 14.000 senoritas in de prijsklasse van 13 cent. Het pand aan de Utrechtseweg in De Bilt werd verkocht aan de NV Reckitts Handelsmaatschappij, producent van het toen bekende zakje blauw. Op 31-12-1936 was Hagen in liquidatie. Op 1-1-1937 werd de liquidatie beëindigd door de inbreng van het gehele bedrijf in de "Hagen’s Exploitatie Maatschappij NV" gevestigd te De Bilt. Het doel van deze maatschappij was statutair het exploiteren van de onroerende goederen uit de voormalige N.V. in 1 liquidatie.
Op 23-03-1952 werd "Hagen’s Exploitatie Maatschappij" ontbonden. Op 19-12-1952 werd door J.J.H.M. Hagen een nieuwe NV opgericht: de Koninklijke Sigarenfabriek H.G. en M.H. Hagen N.V. wederom te Baarn. Het bedrijf werd op 31-07-1956 opgeheven. 

Ons is vrijwel niets bekend van over deze fabriek. Zijn er nog foto's van het interieur of van het personeel? Wellicht foto's van de eigenaren? Wie kan ons meer vertellen?

Wat we precies willen weten leest u op onze site via deze link, of bekijkt u op RTV Baarn. De uitzending blijft ook te zien op onze site via deze link. Op die plek kunt u gelijk ook uw reacties plaatsen.

We zijn heel erg benieuwd of u ons kunt helpen!
RTV Baarn kunt u ontvangen via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 42 of via de stream op www.rtvbaarn.nlYouTube en Facebook.

Op onze site is deze rubriek te volgen via www.groengraf.nl/wiewatwaar

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 28 juli 2016

In hotel ‘Kasteel van Antwerpen’ verbleef de familie LIJTSMAN PIERNBAUM


Kasteel van Antwerpen
 ‘Ik weet er niet veel meer van hoor’, haast mevrouw Lijtsman zich te zeggen, met een onvervalst Indisch accent. Het is dan ook al lang geleden dat ze in Nederland arriveerde, 27 december 1950, om precies te zijn. Dit, nadat ze op 1 december van dat jaar met het Engelse passagiersschip Maloja uit Tandjung Priok waren vertokken, samen met 1.028 andere passagiers. Het zou bijna één maand duren voordat ze in de haven van Rotterdam werden ontscheept en met de bus naar Baarn, hun nieuwe woonplaats, werden gebracht. ‘Ze hadden wel het aanbod gehad om in de nieuwe Republiek Indonesië te blijven, maar dan moest haar man, KNIL militair, naar het Indonesische leger en daarvoor bedankte hij.

Nies Tan was pas 19 jaar toen ze uit Nederlands-Indië vertrokken en zwanger van haar
27 december 1950
eerste kind. ‘Ik ben bijna de hele reis ziek geweest’, weet ze nog. Als oudste van vier meisjes was het haar taak om thuis op haar zusjes te passen en de oorlogsperiode kende vele bedreigingen. Daarnaast werkte ze als leerling in het ziekenhuis te Medang waar ze oorlogsgewonden verpleegde. Daar ontmoette ze ook haar aanstaande man, die er als hoofdverpleegkundige werkte. Het jonge paar besloot te trouwen en al snel verwachtten ze hun eerste kind.

Na hun aankomst in Nederland werden ze opgevangen in hotel ‘Kasteel van Antwerpen’ in Baarn, waar ze een kleine kamer tot hun beschikking kregen. De heer Lijtsman Piernbaum kon als onderofficier bij de Koninklijke Landmacht in dienst treden. Toen de baby werd geboren kregen ze een grotere kamer, maar die moesten ze wel met een ander echtpaar delen, een kleed vormde de geïmproviseerde afscheiding.

Hun eerste twee kinderen werden in Baarn geboren, Dolf en Trees. Onnie in Soest en de jongste, Sophie in Amersfoort. ‘We werden in het begin door kinderen nageroepen’, herinnert mevrouw Lijtsman zich, “voor pinda of poepchinees”, maar dat was vooral in Baarn. In Harderwijk was men al meer aan mensen uit Nederlands-Indië gewend. Natuurlijk hebben we Indië gemist, ik moest er mijn hele familie achterlaten. Pas na 25 jaar heb ik mijn ouders weer terug gezien.
mevrouw Lijtsman


Ik ben daar later nog een aantal keren op vakantie geweest, daarvoor ben ik nu te oud’. ‘In de begintijd in Nederland moesten we telkens verhuizen en kregen elke keer iets meer ruimte totdat we een eigen flatje in Amersfoort kregen. Begin jaren zestig werd mijn man in Harderwijk geplaatst en konden we in de Tromplaan een woning krijgen. Er waren daar veel Indische buren waarvan de mannen in het leger werkten.’ Het echtpaar Lijtsman verhuisde later naar de Hofdijkstraat en nu mevrouw Lijtsman weduwe is, woont ze aan het Westeinde. In het nabijgelegen Randmeer Zorgcentrum doet ze met alle activiteiten mee, dat biedt afleiding en als het nodig is, is er verzorging.
 
 
Bron: Familie Lijtsman Piernbaum

 

 
Geplaatst door L.J.A.Bakker Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

zaterdag 23 juli 2016

Wie, wat, waar: de oplossingen


Speurder, de speurhond van Groenegraf.nl
Vandaag is een nieuwe uitzending in de rubriek Wie, Wat, Waar? bij RTV Baarn gestart. De rubriek is een samenwerking met Stichting Groenegraf.nl. U kent inmiddels onze speurhond "Speurneus". Tijdens de uitzending van de rubriek Wie, Wat, Waar? graaft Speurneus telkens een foto van Groengraf.nl op. Wij hopen dan dat de kijkers van RTV Baarn en de volgers van Groenegraf.nl de vragen die we hebben over de foto kunnen beantwoorden.

Regelmatig stellen wij u in onze rubriek Wie, Wat, Waar vragen over oude Baarnse foto's of items.
In deze aflevering kijken we terug op vragen die we in het verleden gesteld hebben en geven daarbij de oplossingen die u ons heeft gegeven.
RTV Baarn kunt u ontvangen via het digitale pakket van Ziggo op kanaal 42 of via de stream op www.rtvbaarn.nlYouTube en Facebook.

Op onze site is deze rubriek te volgen via www.groengraf.nl/wiewatwaar

Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter

donderdag 21 juli 2016

Baarns winkelbestand blijft zich verder uitbreiden

Baarn 1971

Wanneer je een aantal weken uit Baarn weggeweest bent, zoals de laatste maanden bijvoorbeeld met vakantie, sta je bij je terugkomst verbaasd over de veranderingen, die er in zo'n korte tijd in winkeldorp Baarn plaats gevonden hebben. Samen met u willen we eens nagaan, welke wijzigingen, verbouwingen en nieuwe vestigingen er sinds half juli 1971 in Baarn voorgekomen zijn.
Het begon half juli al met de belangrijke vergroting en modernisering van bloemenmagazijn Floretum, dat de hr. en mevr. Bakker aan de Zandvoortweg bezitten. De winkel werd tweemaal zo groot en is nu nog maar twee meter van de kas verwijderd, zodat de klanten maar een paar stappen behoeven te doen om uit deze verkoopruimte in deze ruime kassen te komen, wanneer zij daar wat uit willen zoeken.

Nog net in juli viel ook de 'verjonging' van boekhandel v. d. Ven. De heer Wessels en zijn medewerkers kunnen hun klanten nu in een nieuw interieur ontvangen, dat al gauw 'boektiek' gedoopt werd en waarin het erg prettig winkelen is. Bovendien scheppen de tweezijdig benutte boekenwanden in de vorm van strippen maar liefst 60 meter meer uitstallingruimte en kan men er gemakkelijker omheen lopen. De kantoor- en schoolbehoeften kregen eveneens een veel overzichtelijker ruimte, terwijl ook de tijdschriften en luxe artikelen nu beter gepresenteerd kunnen worden. Ook de jeugd is er bij al deze vernieuwingen goed aangekomen, want hun lectuur heeft nu een aantrekkelijke eigen hoek gekregen.
Twee bekende zaken in de Brinkstraat wisselden van eigenaar. Dat was eerst het geval met het zelfbedieningsbedrijf van de heer J. Pols, die zijn levensmiddelenwinkel overdeed aan de heer D. Ernest uit Amsterdam. Uiteraard heeft de nieuwe eigenaar de inventaris van de winkel verder vernieuwd en het assortiment nog wat uitgebreid, maar de zaak, die in 1963 belangrijk vergroot en gemoderniseerd was, bleef voor bet overige ongewijzigd.


EOS de winkel halverwege links met markies
 Ruim een maand later was voor de heer Jac. van der Veer de tijd aangebroken om een punt achter zijn succesvolle carrière als zakenman te zetten. Deze bekende 67-jarige Baarnaar deed zijn radio., TV. en elektrotechnisch bedrijf 'Radio EOS' over aan de heer Theo Waldhausen, eigenaar van een groothandel in elektrotechnische artikelen in Kortenhoef. De nieuwe firmant wil de zaak op dezelfde voet voortzetten en Ruud Alten blijft winkelchef, terwijl ook alle andere medewerkers aan het bedrijf verbonden blijven. De heer v. d. Veer is 40 jaar zelfstandig ondernemer in Baarn geweest. Beginnende in de Turfstraat belandde hij via de Stationsweg in het huidige pand Brinkstraat 30 en 32. Bij de laatste verbouwing in 1966 kwam de grote ruimte tot stand, waar 'Radio EOS' nu haar activiteiten dus hoopt voort te zetten.


Zeilmaker Laanstraat 81
De eerste dagen van september brachten in de Laanstraat grote drukte met feestelijke openingen. Het nieuwe 'Centrum der Mode', dat de heer en mevr. Zeilmaker geschapen hebben, door naast hun bestaande zaak op de plaats waar het laatste houten gebouw van de Laanstraat stond, een grote uitbreiding van de winkelruimte te creëren, trok op de eerste dag toen men 'open huis' hield liefst 1000 bezoekers. Het feit, dat de zaak 50 jaar 'bestond, hielp daar uiteraard ook aan mee. De winkel werd tweemaal zo groot (85 m2 vloeroppervlakte) en verkreeg een gezellige patronenbar, terwijl één wand geheel gereserveerd is voor het kleinvak.
Twee open etalages zijn een reuze blikvanger geworden en een aanwinst voor de Laanstraat in haar ontwikkeling tot winkelpromenade en dag Iater vond de officiële opening plaats van Tapijtspeciaalzaak Rofra in het winkelpand Laanstraat 109. De heer Ronald van den Heuvel en zijn verloofde mej. Francis Schenk (de naam Rofra is een samenstelling van hun voornamen) brengen in deze zaak een rijke sortering tapijt, in alle kleuren, uitvoeringen en kwaliteiten. Daar naast gordijnstof, velours gordijnen en vitrage. In Amersfoort heeft de heer van den Heuvel veel ervaring op het gebied van interieurverzorging opgedaan en zijn vele contacten met fabrikanten ma¬ken het hem naast de grote keuze mogelijk tegen scherp concurrerende prijzen te leveren.

Ook in de Horeca sector kende Baarn in de afgelopen maanden nog twee ingrijpende veranderingen. Hotel Groeneveld, het eeuwenoude bedrijf aan de Amsterdamsestraatweg, ging in handen over van de heren van Opijnen Sr. en Jr. Uit alles blijkt, dat het de nieuwe eigenaren ernst is dit hotel en vooral het restaurant ervan weer een gerenommeerde naam in Baarn en geheel Gooi- en Eemland te bezorgen. Daarom werd de heer van Zelst als nieuwe chef-kok aangetrokken, wat een garantie betekent, dat de specialiteiten van het restaurant met lof genoemd zullen worden. In de taveerne zullen nieuwe warme en koude schotels geïntroduceerd worden, waaronder het Groenevelds '12 uurtje'. De intieme sfeer van Groeneveld en het grote parkeerterrein, waar iedereen voor zijn auto een plaatsje kan vinden, zullen met deze grote toewijding van eigenaren en medewerkers zeker velen regelmatig tot een bezoek noden.
Nadat de heer van Boekschoten in maart jl. zijn café-restaurant 'Prins Hendrik' een geheel eigentijds interieur had gegeven, waardoor naast het bestaande gedeelte (met grote zijzaal) ook nog een cafetaria ontstond en een gezellige counterbar Prins Hendrik een nieuwe, gezellige sfeer bezorgde, dwongen gezondheidsredenen hem het bedrijf over te doen. Jan Onwezen, reeds zoveel jaren welbekend in het Baarnse horecawezen, greep deze kans met beide handen aan en zal gezien zijn vakkennis en open gastheerschap er zeker in slagen, dit café-restaurant ook in de toekomst zijn plaats in het Baarnse uitgaansleven te verzekeren.

Geplaatst door L.J.A.Bakker Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter  

dinsdag 19 juli 2016

De 33e Nijmeegse vierdaagse in 1949

33e keer in 1949
Voor de drieëndertigste maal, be­gunstigd door stralend zomer­weer, heeft de oude keizerstad vier dagen lang de rol van charmante en vriendelijke gastvrouw gespeeld. En het feit, dat het aantal ingeschre­venen voor het sportief festijn der vier­daagse afstandsmarsen dit jaar een nieuw record bereikte, is het beste en duidelijkste bewijs, dat Nijmegen weet, hoe het zijn bezoekers moet onthalen. Alleen reeds om die reden zou het te betreuren zijn, als een zo geheel met de Karelveste vergroeide sportgebeurtenis uit deze stad zou verdwijnen.

Sportlievende van tien naties zijn er deze keer aan de start verschenen, in totaal 7204 deelnemers : Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, allen in de meest opgeruimde stemming, be­zield van een sterke geest van kame­raadschap en van de vaste wil om de begonnen vierdaagse mars door de  prachtige Nijmeegse dreven tot een goed einde te brengen. Hun liederen klonken langs golvende blonde koren­akkers, langs weiden en bossen, door de straten der steden en dorpen, waar en enthousiaste toeschouwers langs de wegen de vrolijke tippelaars met ge­juich, bloemen en verversingen ont­vingen, Zo zijn ze gegaan: de tientallen burgerlijke wandelverenigingen, groe­pen militairen van zee- en landmacht , maar ook de eenlingen, zoals Kris, Kras en Kruimeltje de kranige Rotterdamse conducteur en dat boertje op klompen. Met de Nijmeegse bevolking vormden ze samen onder leiding van majoor Breunese een grote gemeenschap.
Hr. H. van Schouwen voor de 10e keer
huldiging met bloemen

doktoren en verpleegsters waren ook aanwezig
Frits Gieselbach op zijn klompen
eindeloze file trekt door de landelijke dreven van Cuijk
Geplaatst door L.J.A.Bakker Vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact op. Uiteraard kunt u groenegraf.nl ook volgen op Facebook en Twitter